SynAct Pharma meddelar start av klinisk fas I-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att den kliniska studien med AP1189 inletts och att de första friska försökspersonerna blivit doserade. AP1189 utvecklas som en ny potentiell behandling av psoriasisartrit, en form av ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

SynAct erhöll i maj 2017 samtliga godkännanden som krävdes för att starta den kliniska fas I-studien och har nu doserat de första deltagarna. Det primära syftet med studien, som genomförs i Belgien, är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av läkemedelskandidaten AP1189 hos friska försökspersoner samt att studera dess farmakokinetik, dvs. hur den tas upp och metaboliseras (bryts ner) i kroppen. Initialt kommer AP1189, som tas oralt dvs via munnen, ges i enstaka stigande doser. I en andra del av studien kommer AP1189 att ges i upp till 14 dagar i stigande dagliga doser. Vidare kommer födointeraktion att studeras, det vill säga hur föda eventuellt påverkar upptaget av AP1189 i kroppen. Studien omfattar upp till 108 friska försökspersoner och resultat från studien beräknas kunna presenteras under det första kvartalet 2018.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

”Vi har nöjet att meddela att vi nu har doserat de första deltagarna i vår kliniska fas I-studie av AP1189. Detta är en stor och viktig milstolpe för bolaget och vi är glada att nu ha kommit igång på med den kliniska studien. Resultaten från fas I-studien kommer förse såväl bolaget som potentiella kommersiella partners med värdefull information inför den fortsatta utvecklingen av AP1189.”

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com