John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna.

Terje Kalland, MD och Ph.D., har mer än 30 års international erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin bland annat som Senior Vice President på Novo Nordisk A/S, chef för forskning och utveckling på Biovitrum AB (nu SOBI AB) samt olika positioner inom Pharmacia AB, inklusive global chef för onkologisk forskning. Kalland har stor erfarenhet från investeringsverksamhet samt som forskningsansvarig och vice VD på Karolinska Development AB. Han har en bakgrund som professor i tumörimmunologi vid Lunds Universitet och har erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande från flera noterade och onoterade bolag i Sverige och internationellt.

John Haurum, MD och Ph.D, är styrelseledamot i flera europeiska bioteknikföretag, bland annat i Synklino ApS. John Haurum var under flera år VD för det engelska bolaget F-star, där det under hans ledarskap initierades två kliniska studier i onkologi och genererade mer än 200 miljoner euro i icke-utspädandeintäkter. John Haurum var dessförinnan VP Research på ImClone Systems i New York samt har även en bakgrund som grundare och Chief Scientific Officer av Symphogen A/S.

Styrelseordförande Torbjørn Bjerke kommenterar:

”Vi är mycket glada över att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelsemedlemmar i SynAct. Både John Haurum och Terje Kalland har gedigen erfarenhet från flera områden inom läkemedelsbranschen som kommer att vara värdefulla i vidareutvecklingen av SynActs verksamhet.”

Styrelseledamot Terje Kalland kommenterar:

”SynAct är ett spännande bolag med en ny behandlingsmetod vid inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar som besitter stor potential. Jag är glad att föreslås till styrelsen i SynAct och ser fram emot att bli invald och påbörja arbetet med bolaget och den kliniska utvecklingen av AP1189.”

Styrelseledamot John Haurum kommenterar:

”SynAct har ett unikt koncept som nu går in i en ny fas. Läkemedelskandidaten AP1189 har potential att bli en ny behandlingsmetod vid inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, som i motsats till de flesta av dagens läkemedel inte hämmar kroppens immunförsvar utan istället stimulerar immunsystemets läkningsmekanismer.”

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com