Genomför nyemission efter framgångsrik klinisk studie

SynAct Pharma utvecklar ett läkemedel för att ge patienter med inflammatoriska ledsjukdomar en god lindring att hämma kroppens immunförsvar.

Efter positiva studieresultat genomförs nu en nyemission för att bredda den kliniska utvecklingen till fler patientgrupper.

– Vi vill vidga det potentiella användningsområdet för vår läkemedelskandidat. Därmed ökar den kommersiella potentialen väsentligt, säger bolagets vd, Jeppe Øvlesen.

Företaget har precis genomfört studier av en ny typ av läkemedel mot kroniska inflammatoriska sjukdomar. Fokus ligger på artrit, en sjukdom som orsakar smärta, svullnad och stelhet i lederna. Obehandlad kan den leda till handikappande ledskador. Ledgångsreumatism och psoriasisartrit är exempel på sådana sjukdomar. AP1189, som läkemedelskandidaten kallas i nuläget, har visat positiva effekter i sjukdomsmodeller.

– Dagens biologiska och immunsuppressiva läkemedel verkar genom att hämma immunsystemets aktivitet, den här behandlingen aktiverar istället immuncellerna och stimulerar kroppens naturliga läkningsmekanismer, berättar Jeppe Øvlesen.

Nästa steg för AP1189 är att inleda en bredare klinisk studie under tredje kvartalet 2018. Detta för att undersöka läkemedlets säkerhet och tolererbarhet hos patienter som drabbats av artritsjukdom, som ledgångsreumatism. Den sjukdomen är betydligt vanligare än psoriasisartrit. En lyckad studie ger stora intäktsmöjligheter:

– I USA beräknas marknaden för den här typen av läkemedel vara värd cirka 1,25 miljarder dollar. Målsättningen är därför att avyttra eller utlicensiera AP1189 till ett större läkemedelsbolag baserat på resultaten av denna studie. Vi bedömer att möjligheterna till en värdeskapande framtida transaktion är stora givet positiva data.

Ni genomför just nu en företrädesemission om 22,4 miljoner kronor. Vad ska kapitalet från denna emission användas till?

– Tillsammans med nuvarande medel lägger nyemissionen en stabil grund för fortsatt finansiering av utveckling av läkemedelskandidaten. Jag är väldigt entusiastisk över möjligheten att bredda användningsområdet för AP1189.