CEO, CFO och CSO ökar sina innehav i SynAct

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct.

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct. Bolagets CEO, Jeppe Øvlesen, har genom sitt delägda bolag Quantass ApS köpt 9 071 aktier för ett totalt värde om 64 453 SEK. Bolagets CFO, Henrik Stage, har genom sitt helägda bolag Next Stage Ventures ApS köpt 7 000 aktier för ett totalt värde om 48 263 SEK. Bolagets CSO, Thomas Jonassen, har genom sitt helägda bolag TJ Biotech ApS köpt 9 200 aktier för ett totalt värde om 63 480 SEK. Samtliga aktier har köpts i den löpande handeln på AktieTorget den 3 oktober 2017.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017. 


För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com