Vetenskapligt råd

För att få tillgång till ytterligare vetenskaplig och klinisk expertis inför den fortsatta utvecklingen av AP1189 har SynAct Parma inrättat ett vetenskapligt råd, som kommer att ledas av bolagets forskningschef Thomas Jonassen och härutöver bestå av följande:

Det vetenskapliga rådet representerar en betydande farmakologisk och klinisk expertis inom fältet för melanocortinreceptorer och de farmakologiska aspekterna av inflammationsutläkning, såväl som ledande klinisk expertis inom fältet för reumatologi med särskilt fokus på psoriasis och reumatoid artrit (ledgångsreumtism).

Ernest Choy

Professor och chef vid Rheumatology and Translational Research vid Institute of Infection and Immunity och även chef för Cardiff Regional Experimental Arthritis Treatment and Evaluation (CREATE) Centre vid Cardiff University School of Medicine, Cardiff, Wales, Storbritannien. Dessutom innehar Professor Choy positioner som Honorary Consultant Rheumatologist vid University Hospital of Wales och är härutöver Clinical Lead of the Welsh Arthritis Research Network (WARN).

Innan han gick in i de nuvarande positionerna har Professor Choys huvudsakliga forskningsintresse varit behandlingar av reumatiska sjukdomar med fokus på effekter av nya behandlingsstrategier. Professor Choy har substantiell erfarenhet som Primary Investigator i kliniska studier inklusive sponsordrivna studier som utrett nya läkemedel.

Costantino Pitzalis

Professor i experimentell medicin och reumatologi och chef för Experimentell Medicin och Reumatologi-centret på William Harvey Research Institute i London. Professor Pitzalis har ett kliniskt intresse med fokus på immunologiska och inflammatoriska reumatiska sjukdomar, vilket inkluderar reumatoid artrit och psoriasisartrit. Professor Pitzalis leder ett team med 35 forskare (kliniker och vetenskapsmän) som erhållit över 11 miljoner pund i forskningsbidrag.

Professor Pitzalis har fått över 140 artiklar publicerade inom fältet inflammation, immunitet och artrit. Professor Pitzalis är medlem i en rad vetenskapliga kommittéer och fondstyrelser, bland annat The Research Grant Committee Arthritis UK och är medlem i redaktionen för Annals of Rheumatic Diseases and Arthritis Research & Therapy.

Mauro Perretti

Professor i immunofarmakologi och vetenskaplig dekanus (Dean of Research) vid Barts and London School of Medicine. Innan utnämningen till vetenskaplig dekanus var Professor Perretti co-director på William Harvey Research Institute, en av världens ledande farmakologiska forskningsinstitutioner med fokus på grundläggande och translationell farmakologi.

Professor Perretti har publicerat fler än 300 vetenskapliga artiklar och blivit citerad över 17 000 gånger. Professor Perretti är Fellow of the British Pharmacological Society. Professor Perretti är en pionjär inom förståelse för innebörden av specialiserad pro-resolverande mediatorers roller i inflammatoriska processer. Hans laboratorium är ledande i förståelsen av melanocortinsystemets anti-inflammatoriska effekter och har identifierat melanocortin typ 3-receptorn som ett potentiellt mål för ny innovativ läkemedelsutveckling.

SynAct Pharma har sedan 2012 haft ett samarbetsavtal med Professor Perrettis laboratorium och väsentliga delar av förståelsen for verkningsmekanismen av SynAct Pharmas AP1189-molekyl har skapats i detta samarbete.