VD har ordet

SynAct Pharma utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar (så kallade skov). Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat AP1189 är avsett för behandling av psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis*. Trots betydande framsteg inom läkemedelsutvecklingen och introduktion av nya behandlingsmetoder, är det en stor andel av patienterna som inte svarar på nuvarande behandlingar och många av dagens läkemedel har besvärande biverkningar. Behovet av nya och bättre läkemedel är därför stort. 

SynAct har utvecklat en plattformsteknologi och baserad på den tagit fram en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar av inflammatoriska sjukdomar. Vår behandling syftar till att hjälpa kroppens egna celler både bromsa den uppblossande inflammationen och påskynda utläkningen, för att därigenom minska risken för kvarstående men. Detta har vi kunnat bekräfta i prekliniska sjukdomsmodeller med vår läkemedelskandidat AP1189.

SynActs styrelse och ledning består av personer med dokumenterad erfarenhet inom läkemedels- och affärsutveckling. Bolagets forskningschef, med.dr Thomas Jonassen, har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar och arbetat inom inflammationsområdet över tio år. Styrelseordförande, med.dr Torbjörn Bjerke, har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har genomfört många läkemedelsaffärer runt om i världen varigenom han skapat ett stort nätverk i både USA och Europa. Själv bidrar jag med kommersiell erfarenhet från stora affärer med amerikanska bolag och globala affärer med Action Pharma och TXP Pharma, två bolag som jag grundade tillsammans med andra medlemmar i SynActs ledning och styrelse. Styrelseledamoten med. dr Charlotte Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och styrelseledamoten Lars Adlersson complements the board with a broad expertise in the lifescience industry from managerial positions in private and listed lifescience bolag auch as Medivir. CFO Henrik Stage har för Santaris Pharmas räkning anskaffat kapital och säkrat flera viktiga licensavtal med stora läkemedelsbolag såsom Pfizer och Roche.

AP1189 har genomgått prekliniska säkerhetsstudier med gott resultat och kliniskt prövningsmaterial inför kommande studier har framgångsrikt kunnat produceras. Under 2017 kommer vi, givet regulatoriskt godkännande, starta den kliniska utvecklingen av AP1189. Resultat från den första kliniska studien beräknas bli tillgängliga i slutet av 2017. Vår ambition är att därefter genomföra en fas IIa-studie på patienter med psoriasisartrit, för att sedan teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.”

Jeppe Øvlesen, VD

* Cowen Therapeutic Categories Outlook March 2016 and Novartis