Teknologiplattform

Nytt koncept med unik dubbel verkningsmekanism för behandling av akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar.

Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen.  Fram till nyligen har man ansett att själva läkningsprocessen vid en inflammation är en passiv process och de flesta antiinflammatoriska behandlingarna, inklusive biologiska läkemedel, riktar sig mot de inflammatoriska faktorer som orsakar inflammationen. Trots behandling med dessa läkemedel uppstår akuta försämringar i sjukdomen – ”flares” eller ”skov”. Dessa skov kan ta lång tid att läka ut och ibland leder de skador som uppkommit under skovet till att patientens besvär blir kroniska.

Bolagets teknologiplattform syftar till att utveckla läkemedel som förväntas bromsa själva inflammationsutvecklingen och därmed minska de akuta symtomen (smärta, svullnad och stelhet), men även bidra till snabbare läkning av inflammationen. Det senare är också mycket betydelsefullt för att den kroniska inflammationen inte ska förvärras med kvarstående men. AP1189 hjälper kroppens egna celler att bekämpa inflammationen, till skillnad mot biologiska och immunosuppressiva läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet. Detta är en ny unik metod för att kontrollera den inflammatoriska processen, med stor terapeutisk potential vid kroniska inflammationssjukdomar som präglas av återkommande akuta försämringar.

synact_pharmas_teknologiplattform

Verkningsmekanism

Melanocortin-systemet aktiveras vid inflammatoriska tillstånd och bidrar med anti-inflammatoriska effekter för snabbare återhämtning till normal vävnadsfunktion. Därmed minskas risken att den kroniska inflammationen blir förvärrad. Melanocortin är ett kroppseget hormon som verkar genom att aktivera specifika melanocortin-receptorer på cellytan av vissa specifika vita blodkroppar. När dessa receptorer aktiveras startar processer, som leder till minskat utflöde/frisättning av pro-inflammatoriska mediatorer (bromsad inflammation) och stimulering av läkningsprocesser (avdöda celler och cellrester städas bort och vävnaden läker).

SynActs läkemedelskandidat AP1189 binder till och aktiverar två specifika melanocortinreceptorer, MC1R och MC3R. AP1189 efterliknar således effekten av melanocortin och förstärker på det viset kroppens eget system att bekämpa den uppblossande inflammationen. Det gör att AP1189 förväntas ha inflammationsdämpande effekter som, till skillnad från idag tillgänglig behandling, både kan begränsa själva inflammationsutvecklingen och leda till en snabbare utläkning av akuta skov.

melancortin-d

Referens:

  • Montero Melendez et al: Biased Agonism as a Novel Strategy To Harness the Proresolving Properties of Melanocortin Receptors without Eliciting Melanogenic Effects: J immunol 194, 3381-8, 2015