SynAct Pharma AB deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Den 19 april 2018 inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission om cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 8 maj 2018. I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera sin verksamhet och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg.

Se nedan för mer information om träffarna samt anmälan. Mer information om företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets (www.synactpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

18 april 2018 – Malmö

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Börshuset
Skeppsbron 2, Malmö
kl. 11.30 – 13.00

Anmälan via http://www.sedermera.se

23 april 2018 – Stockholm

Investerarträff
Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23, Stockholm
kl. 20.30 – 21.00

Anmälan via http://www.sedermera.se

24 april 2018 – Göteborg

Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Clarion Hotel Post
Drottningtorget 10
kl. 11.30 – 13.00

Anmälan via http://www.sedermera.se

3 maj 2018 – Stockholm

Aktiedagen i Stockholm
Operaterassen
Karl XII:s torg
kl. 11.30 – 12.00

Anmälan via http://www.aktiespararna.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Tel. +46 (0) 40 615 14 10
e-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com