Styrelse

Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke
Styrelseordförande

Torbjørn Bjerke, MD, har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling. Bjerke har bred erfarenhet av att leda och utveckla tidiga forskningsbaserade bolag liksom noterade bolag såsom Karolinska Development AB. Bjerke har en bakgrund som bland annat CEO vid Karolinska Development AB, VD och koncernchef på Orexo AB samt VD för Biolopox AB. Bjerke har även varit chef för farmakologi på AstraZeneca och chef för forskning och utveckling på ALK-Abello AS. Bjerke är grundare av Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar. Utöver ovanstående har Bjerke erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag inom bioteknik och Life Science såsom DBV Technologies, NeuroSearch AS, TopoTarget AS, Axelar AB, Aprea AB och Pergamum AB.

Innehav: 733 210 aktier.

Lars Adlersson
Lars Adlersson
Styrelseledamot

Lars Adlersson, civilekonom, är Partner och Senior Adviser på Six Year Plan AB, styrelseordförande i SwedenBIO och styrelseledamot i Lundmark Fondförvaltning. Adlersson har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin, bland annat som VD för GlaxoSmithKline i Sverige och Österrike, VD för Medivir (Nasdaq Stockholm: MVIR), Senior Analyst Healthcare på Handelsbanken Capital Markets, styrelseledamot i Evolan Pharma och Läkemedelsindustriföreningen.

Under tiden som vd för Medivir tecknade bolaget ett tiotal kommersiella samarbetsavtal till ett sammanlagt potentiellt avtalsvärde om mer än SEK 6,5 mdr plus royalties.

Innehav: 5 608 aktier.

Charlotte Edenius
Charlotte Edenius
Styrelseledamot

Charlotte Edenius, MD och PhD, har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President för forskning och utveckling på Medivir AB, Senior Vice President och forskningschef på Orexo AB, Vice President och forskningschef på Biolipox AB, samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Edenius erfarenhet spänner från mindre nystartade biotech-bolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Edenius har även erfarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag.

Innehav: 36 264 aktier.

Thomas Jonassen
Thomas Jonassen
Styrelseledamot

Thomas Jonassen är docent vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid WHRI, Barts and London School of Medicine. Jonassen har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar och arbetat fram sex beviljade patent i USA och Europa. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som grundare och CSO i Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar. Jonassen är meduppfinnare till SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: 2 206 669 aktier.

Innehav i SynAct Pharma AB per den 30 september 2018.