Styrelse

Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke
Styrelseordförande

Torbjørn Bjerke, MD, har mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och affärsutveckling. Bjerke har bred erfarenhet av att leda och utveckla tidiga forskningsbaserade bolag liksom noterade bolag såsom Karolinska Development AB. Bjerke har en bakgrund som bland annat CEO vid Karolinska Development AB, VD och koncernchef på Orexo AB samt VD för Biolopox AB. Bjerke har även varit chef för farmakologi på AstraZeneca och chef för forskning och utveckling på ALK-Abello AS. Bjerke är grundare av Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar. Utöver ovanstående har Bjerke erfarenhet från ett antal styrelseuppdrag inom bioteknik och Life Science såsom DBV Technologies, NeuroSearch AS, TopoTarget AS, Axelar AB, Aprea AB och Pergamum AB.

Innehav: 733 210 aktier.

John Haurum, MD
Styrelseledamot

Member, Board of Directors
Former CEO of F-star (UK) with dealflow in excess of 200 Mio. EUR.
Co Founder and former CSO of Symphogen
Member of the board in a number of European biotech companies

Innehav: –

Terje Kelland, MD
Styrelseledamot

Member, Board of Directors
Former Executive positions in Novo Nordisk, Biovitrum (SOBI) and Pharmacia.
Former Vice VD of Karolinska Development
Background as a professor at Lunds Universitet

Innehav: –

Thomas Jonassen
Thomas Jonassen
Styrelseledamot

Thomas Jonassen är docent vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid WHRI, Barts and London School of Medicine. Jonassen har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar och arbetat fram sex beviljade patent i USA och Europa. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som grundare och CSO i Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar. Jonassen är meduppfinnare till SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: 2 206 669 aktier.

Innehav i SynAct Pharma AB per den 30 september 2018.