Sista dag för handel med BTA

I april 2018 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 257 718 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 4 juni 2018 och stoppdag är den 7 juni 2018.

2 257 718 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 11 juni 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i SynAct Pharma till 14 675 167 stycken.

Finansiell rådgivare  

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: hs@synactpharma.com