Pressmeddelanden

November 2017

Delårsrapport Q3 2017 

2017-07-01 – 2017-09-30 (tredje kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 148 (-2 087) TSEK.Läs mer

Oktober 2017

CEO, CFO och CSO ökar sina innehav i SynAct

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct.Läs mer

Första delen av den kliniska fas I-studien med SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 framgångsrikt genomförd

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att singeldos-delen i fas I-studien med AP1189 framgångsrikt har genomförts, och att utvecklingsprogrammet kan fortsätta enligt plan. Preliminära data visar a...Läs mer

Augusti 2017

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport. 2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 225 (-5...Läs mer

Juni 2017

SynAct Pharma meddelar start av klinisk fas I-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att den kliniska studien med AP1189 inletts och att de första friska försökspersonerna blivit doserade. AP1189 utvecklas som en ny potentiell behandling av pso...Läs mer

Maj 2017

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Läs mer

Delårsrapport Q1 2017   Synact Pharma

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017Läs mer

SynAct Pharma AB erhåller godkännande att starta klinisk fas I-studie med AP1189 – en ny potentiell behandling av psoriasisartrit

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolaget erhållit samtliga de myndighetsgodkännanden som är nödvändiga för att starta den första kliniska studien med läkemedelskandidaten AP1189. Studien kom...Läs mer

April 2017

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket Läs mer

SynAct Pharma AB lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingsplanen för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) planerar för att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i Belgien istället för som tidigare planerat i Frankrike. Anledningen är att bolaget vill min...Läs mer

Årsredovisning 2016

Årsredovisning i bifogad fil.Läs mer

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.Läs mer

Mars 2017

SynAct Pharma AB tillförs 1 007 539,20 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets emission av units i maj/juni 2016, avslutades den 23 mars...Läs mer

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission...Läs mer

SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1

Personer ur styrelse och ledning har förlängt avtal om lock upLäs mer

Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

TeckningsoptionerLäs mer

Februari 2017

SynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndigheten

SynAct Pharma AB (”SynAct”) lämnade i december 2016 in en ansökan om tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat AP1189. Ansökan måste...Läs mer

SynAct Pharma Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké.Läs mer