Pressmeddelanden

December 2016

SynAct Pharma lämnar in ansökan om start av klinisk fas 1-studie

Läkemedelskandidaten AP1189 utvecklas för behandling av psoriasisartrit och har visat positiva effekter i ett flertal prekliniska sjukdomsmodeller. Det primära syftet med den kliniska fas I-studien är...Läs mer

November 2016

SynAct Pharma rekryterar specialist på tidiga kliniska studier

SynAct utvecklar en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar, med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. Läkemedelskandidaten AP118...Läs mer

Delårsrapport 3, 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga...Läs mer

Oktober 2016

SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom engångsbetalning

”Vi välkomnar möjligheten att genom erläggande av detta belopp undvika samtliga framtida förpliktelser om betalningar till CapNova”, säger Jeppe Øvlesen, VD, SynAct.Läs mer

Augusti 2016

Halvårsrapport 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga...Läs mer

Juli 2016

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”SYNACT” och har ISIN-kod SE0008241491. Teckningsoptioner av s...Läs mer

Marknadsmeddelande 174/16 – SynAct Pharma AB noteras på AktieTorget den 11 juli 2016 – Korrigerad version

Det totala antalet aktier i bolaget är 12 260 021. Läs mer

Juni 2016

SynAct Pharma AB:s emission inför notering övertecknad

Den 8 juni 2016 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till 66 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en tec...Läs mer

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör SynAct Pharma AB (”SynAct”) tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 30 maj 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför S...Läs mer

Maj 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 30 maj 2016, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Läs mer

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 24 maj 2016, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 8 juni 2016. Vid fulltecknad emission tillf...Läs mer

Offentliggörande av SynAct Pharma AB:s prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget

SynAct Pharma AB (”SynAct”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 maj 2016 kl. 10.30 på Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Den 9 maj 2016 hölls en extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan kan du ladda ner ett dokument (PDF) som innehållet en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig ma...Läs mer

April 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 11.15 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.Läs mer