Pressmeddelanden

Mars 2017

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission...Läs mer

SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1

Personer ur styrelse och ledning har förlängt avtal om lock upLäs mer

Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

TeckningsoptionerLäs mer

Februari 2017

SynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndigheten

SynAct Pharma AB (”SynAct”) lämnade i december 2016 in en ansökan om tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat AP1189. Ansökan måste...Läs mer

SynAct Pharma Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké.Läs mer