Delårsrapporter

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport. 2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 225 (-5...Läs mer

Delårsrapport Q1 2017   Synact Pharma

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017Läs mer