Årsredovisningar

SynAct offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2019.Läs mer

Årsredovisning 2017

Läs mer

Årsredovisning 2016

Årsredovisning i bifogad fil.Läs mer