Bolagsstämmor

Årsstämma 2017

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.Läs mer

Extra bolagsstämma

Val av ny styrelseledamot Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter samt att Lars Adlersson nyväljs som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Lars Ad...Läs mer

Extra bolagsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission enligt följande villkor;Läs mer