Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019.Läs mer

Årsstämma 2019

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Storgatan 3 i Malmö.Läs mer

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2019.Läs mer

Årsstämma 2018

Årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 09.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.Läs mer

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.Läs mer

Årsstämma 2017

SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, höll sin årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 i Lund.Läs mer

Extra bolagsstämma

Val av ny styrelseledamot Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter samt att Lars Adlersson nyväljs som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Lars Ad...Läs mer

Extra bolagsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission enligt följande villkor;Läs mer