Revisorer

Revisor är Mazars SET (Järnvägsgatan 7, SE 252 24 Helsingborg), med huvudansvarig revisor Bengt Ekenberg.

Ekenberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Revisor för det danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS har under åren 2014 och 2015 varit Dansk Revision Mariagerfjord (Aalborgvej 51, 9560 Hadsund, Danmark), med huvudansvarig revisor Michael Carstens. Carstens är auktoriserad revisor (statsautoriseret revisor).

Från och med 2016 kommer Mazars DK (Østerfælled Torv 10, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark), med huvudansvarig revisor Kurt Christensen, att vara dotterbolagets revisor med anledning av moderbolaget och koncernens bildande. Christensen är auktoriserad revisor (statsautoriseret revisor).