Psoriasisartrit

Psoriasis är en av de vanligaste folksjukdomarna och drabbar mellan två och tre procent av befolkningen i USA och Europa. I Sverige lider mellan 250 000 – 300 000 personer av sjukdomen. Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Hos drygt hälften av patienterna debuterar sjukdomen före 25 års ålder.

Psoriasisartrit drabbar cirka 30 procent av alla psoriasissjuka. Det är en inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och – i sin allvarligaste form – handikappande rörelsehinder. Sjukdomen kan vara mild, övergående och drabba ett fåtal leder men kan också vara mycket aggressiv och drabba många leder, även stora såsom rygg och nacke. Sjukdomen går ofta i “skov” det vill säga med perioder av akuta försämringar. Både hud- och ledbesvären beror på inflammatoriska processer som kan ses som rubbningar i kroppens immunsystem.

Behandling

Idag behandlas psoriasisartrit med flera olika läkemedel, innefattande allt ifrån enklare anti-inflammatoriska läkemedel till dyra antikroppar som endast eliminerar en del av inflammationen. Ofta används kombinationsbehandling av immunosuppressiva behandlingar som slår ut immunsystemet, vilket medför betydande biverkningar. De vanligast använda typerna av läkemedel är NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, vilka motverkar uppkomsten av ämnen i kroppen som kan framkalla inflammation och smärta), DMARD (Disease Modifying AntiRheumatic Drugs, som hämmar den inflammatoriska processen så att smärta, svullnad och ledstelhet lindras eller försvinner), biologiska läkemedel såsom TNF-α-blockerare och immunosuppressiva läkemedel. Dessa läkemedel verkar genom att hindra immunförsvarets aktivitet för att därigenom hämma inflammationsprocessen.

Marknad

Det finns ingen behandling som botar psoriasisartrit, de behandlingsalternativ som erbjuds på marknaden kan endast lindra sjukdomen och minska besvären. Den globala marknaden för psoriasisartrit-behandlingar bedöms uppgår till mellan 2,5 och 4 miljarder USD per år och förväntas växa under de kommande åren. SynAct utvecklar en produkt med en stor potentiell målgrupp och där en bättre behandling skulle kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Den totala marknaden för kroniska inflammatoriska sjukdomar är betydligt mer omfattande.

Referenser: