Prekliniskt utvecklingsprogram

Det farmakologiska programmet för att utvärdera potentialen av AP1189 i ytterligare indikationer fortsätter, och resultaten beräknas kunna rapporteras under Q2 2018. AP1189 är en biased agonist mot melanocortin typ 1- och 3-receptorer som visat förmåga att bromsa inflammationsutvecklingen, men även bidra till snabbare läkning av inflammationen med jämförbar effekt som de som rapporterats för klassiska agonister mot dessa receptorer.

Den nuvarande marknaden för melanocortin-baserade behandlingar domineras av ACTH-terapier (inklusive ACHTAR-gel, Mallinckrodt Pharmaceuticals). Under det senaste årtiondet har ACTH-behandlingar använts för svårbehandlade fall av reumatologiska sjukdomar, för patienter med multipel skleros som lider av återfall vilka är svårkontrollerade med glukokortikoidbehandlingar, för patienter med allvarligt nefrotiskt syndrom och patienter med symtomatisk sarkoidos. Den nuvarande marknaden för ACTH-läkemedel i USA uppgår årligen till cirka 1,25 miljarder dollar. Anledningen till att användningen av ACTH-behandlingar är begränsad till svårbehandlade fall är förekomsten av en rad biverkningar vilka baserat på nuvarande kunskap inte förväntas uppkomma vid behandling med AP1189, trots att denna läkemedelskandidat har potential att ge samma behandlingseffekt.

Målet med det pågående farmakologiprogrammet är därför att generera prekliniskt proof of concept för AP1189 i ett antal sjukdomsmodeller som är representativa för sjukdomar i vilka ACTH-behandlingar för närvarande används. Marknadspotentialen och partnerskaps-möjligheterna bedöms vara attraktiva inom detta område.