Patent

Bolaget innehar patentskydd avseende sammansättning, produktion och användning till och med 2027 (förutom USA där patentskyddet sträcker sig till 2028), med möjlighet till fem års förlängning avseende AP1189.

SynActs patentportfölj har ursprungligen ansökts av Action Pharma. I samband med likvidationen av Action Pharma överfördes patentportföljen till SynAct Pharma ApS. Överföringen av ägandeskapet har registrerats i de flesta länder där patenten fortfarande gäller men har ännu inte registrerats i Hong Kong och Indien.

Australien

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Kanada

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Kina

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Europa

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Hong Kong

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Indien

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Japan

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Mexico

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

Nya Zeeland

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11

USA

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2028-03-20

Sydafrika

Ägandeöverföring registrerad, giltig till 2027-06-11