Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket 

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag, den 27 april 2017, att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 23 mars 2017, nu registrerats hos Bolagsverket. 157 428 nya aktier har registrerats, vilket innebär att antalet aktier i SynAct efter registrering hos Bolagsverket uppgår till 12 417 449 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 552 181,13 SEK. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 4 maj 2017. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först efter ovan beräknat datum.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                 Henrik Stage 

VD, SynAct Pharma AB                                                    CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                 Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: joo@synactpharma.com