Målsättningar och milstolpar

2016

  • Producera läkemedel för användning i klinisk fas 1-studie.
  • Förbereda och starta klinisk fas 1-studie med AP1189
  • Initiera forskning avseende andra indikationer för AP1189.

2017

  • Summering och slutrapportering av klinisk fas 1-studie med AP1189.
  • Förbereda och starta klinisk fas 2-studie med AP1189 i psoriasisartrit.
  • Initiera pre-klinisk studie av SynActs andra indikation
  • Utökad planering avseende kommersiell affär med AP1189.

2018

  • Summering och slutrapportering av klinisk fas 2-studie med AP1189.
  • Genomföra kommersiell affär med AP1189.
  • Potentiellt initiera klinisk studie av AP1189 i andra indikation(er).