Målsättningar och milstolpar

2018

  • Avsluta multipel-doseringsdelen och slutrapportera klinisk fas 1-studie med AP1189.
  • Starta första patientstudie med AP1189
  • Utöka de förberedande aktiviteterna för kommersiell affär med AP1189
  • Fortsätta den prekliniska utvärderingen av AP1189 inom andra indikation(er).