Ledning

Jeppe Øvlesen
Jeppe Øvlesen
VD

Jeppe Øvlesen har en MBA med inriktning på ledarskap och finansiering vid University of Hartford. Øvlesen har erfarenhet inom affärsutveckling och har varit delaktig i mer än 20 framgångsrika nystartade företag inom medicinteknik, bioteknik och IT, däribland CLC Bio, Cetrea och Monsenso. Øvlesen har bland annat tidigare varit VD på ChemoMetec och PNN Medical A/S. Tidigare erfarenheter innefattar även grundare av TXP Pharma och CFO och vice VD för affärsutveckling på Action Pharma A/S, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar.

Innehav: 1 366 281 aktier via Quantass ApS (ägs till 50 procent av VD Jeppe Övlesen och 50% av närstående).

Thierry Duvauchelle
Thierry Duvauchelle
Chief Medical Officer

Dr. Duvauchelle är en av Europas mest erfarna experter inom klinisk farmakologi och har mer än 25 års erfarenhet av tidig klinisk utveckling. Dr. Duvauchelle har under många år varit chef för Paris största fas 1-klinik, Aster-Cephac, samt innehaft positionen som Corporate VP i SGS, med ansvar för bolagets kliniska fas 1-kliniker i Frankrike och Belgien. SynAct har tidigare haft mycket konstruktivt samarbete Dr Duvauchelle som tillförordnad CMO.

Innehav: Inget innehav.

Thomas Jonassen
Thomas Jonassen
CSO

Thomas Jonassen är docent vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid WHRI, Barts and London School of Medicine. Jonassen har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar och arbetat fram sex beviljade patent i USA och Europa. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat uppdrag som grundare och CSO i Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH, genom vilka Bjerke, Jonassen och Øvlesen har genomfört framgångsrika affärer. Action Pharma, vars ledande kandidat såldes till AbbVie för 110 MUSD och TXP Pharma där Questcor Pharmaceuticals förvärvade rättigheterna till TXPs tillgångar för 100 MUSD i milstolpsersättningar. Jonassen är meduppfinnare till SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: 2 206 669 aktier.

Henrik Stage
Henrik Stage
CFO

Henrik Stage har en MSc inom finans och har över 25 års erfarenhet från ledande positioner inom biotech- och finanssektorn. Stage har varit CFO och CEO i Santaris Pharma och har för detta bolag genomfört fler än 10 partneravtal med Big Pharma-bolag såsom Pfizer, BMS, Roche, GSK och Shire. Härutöver har Stage anskaffat kapital om mer än 200 MUSD samt säkrat en framgångsrik exit av Santaris Pharma som såldes till Roche för 450 miljoner USD under 2014. Stage är partner i Ventac Partners och äger 10,55 procent av aktierna i Ventac Holding Cyprus Ltd.

Innehav: 491 228 aktier.

Innehav i SynAct Pharma AB per den 30 september 2018.