Kalendarium

Bokslutskommuniké 2018

Extra bolagsstämma 2019

Delårsrapport 1, 2019

Årsstämma 2019

Halvårsrapport, 2019

ASN in Washington

Extra bolagsstämma 2019

Bio Europe in Hamburg

Delårsrapport 3, 2019

Bio China in Shanghai

Sedermeradagen in Stockholm

Redeye Life Science Day

Investors meeting in Malmö

Investors meeting in Gothenburg