Insynspersoner

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i SynAct Pharmas styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till SynAct Pharma till Finansinspektionen.

En lista med rapporterade transaktioner hittar du via följande länk till Finansinspektionen.

För information om styrelseledamöter och koncernledningsmedlemmars aktieinnehav i SynAct Pharma se: