Historik

SynAct Pharma ApS bildades 2012. SynAct Pharma AB, koncernens moderbolag, bildades under april 2016.

2012

 • SynAct Pharma ApS bildas och startar sin verksamhet baserad på förvärvade immateriella rättigheter och tillgångar från Action Pharma efter att Action Pharmas största tillgång AP214 såldes till Abbvie.

2013

 • Farmakologiska studier inleds med läkemedelskandidaten AP1189 i samarbete med William Harvey Research Institute (WHRI), London

2014

 • Karakterisering av AP1189 inleds utifrån farmakologiska, metabola och tillverkningstekniska aspekter.

2015

 • Prekliniska studier med AP1189 avslutas.
 • Vetenskaplig artikel avseende ”Mode of Action” för AP1189 publiceras.
 • Patent godkänns i Europa (patent i USA godkändes under 2011).

2016

 • SynAct Pharma AB bildas och noteras på Aktietorget i juli 2016.
 • Produktion av läkemedelssubstans och läkemedelsprodukt för klinisk fas I finaliseras
 • Ansökan om att få inleda klinisk fas 1-studie med AP1189 lämnas in

2017

 • Start av klinisk fas 1-studie med AP1189.
 • Start av förberedelse för klinisk fas 2-studie med AP1189 i psoriasisartrit.
 • Initierat pre-klinisk studier inom andra indikationer