Företaget i korthet

SynAct Pharma AB utvecklar läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsett för behandling av artrit inklusive psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis.

Prekliniska studier visar att AP1189 har en unik förmåga att både minska inflammationen och påskynda utläkningen, vilket förväntas minska ledskadorna som kan uppstå efter akuta skov av inflammation i lederna. AP1189 har potential att kunna ges i tablettform en gång per dag. Resultat från en klinisk fas I-studie beräknas bli tillgängliga i under kvartal 2 2018. Bolaget avser att parallellt med avslutandet av fas I studien förbereda för en första patientstudie. Förutsatt att AP1189 visat sig säker och tolerabel också vid multipeldosering är målet att skicka in en ansökan om klinisk prövning (Clinical Trial Application; CTA) i patienter med aktiv artrit (ledinflammation). Efter att proof of concept kunnat visas i patienter avser bolaget att teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Bolaget har också pågående prekliniska program för att utvärdera potentialen av AP1189 i ytterligare indikationer.

SynAct Pharma AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget SynAct Pharma ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå SynAct Pharma AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget SynAct Pharma ApS. Utöver ovanstående har SynAct Pharma AB inga aktieinnehav i andra bolag. SynAct Pharma AB är noterat på Aktietorget.

SynAct Pharma ABs affärsmodell är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för klinisk relevans. Baserat på kliniska data avser bolaget att därefter identifiera strategisk partner för vidareutveckling.