Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen.