Årsstämma 2018

​Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 09.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Lägg till i din kalender

Kommande händelser