BioStock – Nulägesanalys SynAct Pharma

SynAct Pharma utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar. Forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs genom att anlita relevant extern expertis. Bolagets läkemedelskandidat, AP1189, utvecklas mot aktiva inflammatoriska ledsjukdomar som karakteriseras av akuta försämringar, så kallade skov. Skov förekommer bland annat i psoriasisartrit (PsA) och reumatoid artrit (RA), vilka också är AP1189s första målmarknader.