AP1189 – Status och planer

SynAct har lämnat in en ansökan till regulatoriska myndigheter om att starta en klinisk fas 1-studie med AP1189.

SynActs huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedel mot akuta försämringar vid inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat AP1189 är avsett för behandling av artrit inklusive psoriasisartrit – en form av akuta ledbesvär som drabbar cirka 30 procent av de patienter som lider av psoriasis. Psoriasisartrit är en av många kroniska inflammationssjukdomar som går i ”skov”, det vill säga har akuta perioder av försämring, också kallat ”flares”.

Eftersom det primära syftet med behandlingen är att minska symtomen och påskynda återhämtning/utläkning vid akut försämring, förväntas behandlingen ske under en till maximalt tre månader. AP1189 har potential att kunna ges i tablettform en gång om dagen.

AP1189 har testats i prekliniska sjukdomsmodeller och har där uppvisat god behandlingseffekt i flera modeller av inflammatorisk ledsjukdom. Positiva resultat har även erhållits i modeller av tarminflammation, vilket betyder att läkemedelskandidaten har potential att även kunna ha effekt vid andra kroniska inflammationssjukdomar. Tillverkningen av AP1189 är en fullt skalbar process och kan ske till låga kostnader.

Under 2017 initierades den första studien på människa, en klinisk fas 1-studie. Studien utfördes på friska försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper. Baserat på resultaten från denna studie avser SynAct att förbereda och inleda en första klinisk patient-studie under 2018, med syfte att studera effekt och säkerhet av AP1189 på patienter med aktiv artrit. Bolagets ambition är att, baserat på resultaten från en sådan concept-studie på patienter, teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.

Utvecklingsplan

Målsättningar & milstolpar

2018

  • Avsluta multipel-doseringsdelen och slutrapportera klinisk fas 1-studie med AP1189.
  • Starta första patientstudie med AP1189
  • Utöka de förberedande aktiviteterna för kommersiell affär med AP1189
  • Fortsätta den prekliniska utvärderingen av AP1189 inom andra indikation(er).