Aktien

Nedan listas en Ticker samt Sharegraph för SynAct Pharma. Handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight inleddes måndagen den 11 Juli 2016.